NEVE TERNE ROMA

Neve Terne Roma Platformundan 3 Farklı Başlıkta Katılım Çağrısı

Neve Terne Roma Platformu 22 Ocak 2019 yılında Edirne ili merkez ilçesinde bulunan Trakya Edirne Genç Romanlar Deneği tarafından yürütülen ‘Geleceğe Çağrı’ isimli proje kapsamında kurulan gönüllü bir Roman Gençlik Hareketidir.
Neve Terne Roma Romanes dilinde Yeni genç Romanlar anlamına gelmektedir. Platformumuz dezavantajlı Roman çocuklarının eğitim seviyelerini yükseltmek ve geliştirmek ile birlikte var olan ayrımcılığı ortadan kaldırmak, aktif şekilde eğitim, insan hakları, sosyal içerme, ekonomi, istihdam, istatistik, barınma, kadın ve çocuk hakları konuları üzerinde çalışmaktadır. Farklı alanlarda yeteneği olan gençlerin ön plana çıkartılması yanı sıra gençlerin eğitime ve istihdama katılım oranlarının arttırılması, Roman tarihinin, kültürünün unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflemektedir.
Kurulduğu günden günümüze kadar geçen sürede gençlik kampları ve gönüllü mentörlük projeleri ile çalışmalarını yürüten Neve Terne Roma Platformu çalışma başlıklarında belirtilen alanlarda faaliyet gösterecek gönüllülerini aramaktadır.

Başlıklarımız;
-Aktif görev alacak ve mentörlük hizmeti verebilecek gönüllüler.
-Neve Terne Roma Platformunda yer almak isteyen gönüllüler.
-Neve Terne Roma Platformundan destek almak isteyen öğrenciler.

Başvuru link'i alt kısımda yer almaktadır.

https://survey.porsline.com/s/tmvKOBh

NEVE TERNE ROMA.png