Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği 2017 yılı Haziran Ayı içerisinde Edirne ili Merkez ilçesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden günümüze kadar özellikle eğitimli gençler alanında düzenli olarak çalışmalar yürütmektedir. Stratejilerimiz içerisinde Romanların Yoğun olarak yaşadığı Trakya bölgesinde  var olan ön yargıların ortadan kaldırılmasını destekleyecek çalışmalar, politikalar ve projeler üretmektir. Roman çocuklarının eğitime devamlılığını sağlamak ile birlikte onlara yüksek öğretim hayatını  teşvik edip kendilerine var olan saygının arttırılmasını sağlamak. Eğitime katılım ve devamlılık oranlarını yükseltmek. Onları farklı alanlar ile tanıştırıp madde bağımlılığının önüne geçmek ve eğitimli Roman rol modeller yetiştirmek. Stratejimiz içerisinde var olan temel başlıklardır. Bunların içerisinde en önemli olan insan hakları noktasında gelişimlerin sağlanmasıdır. İkinci önemli konu ise var olan sosyal dışlanmadan dolayı yaşanan kötü süreçlere karşın her Roman bireye insan hakları ve toplumsal haklar yapısının anlatılması yer almaktadır. İlerleyen süreçler içerisinde var olan ekibimiz ile birlikte stratejilerimize uygun çalışmalar , politikalar ve projeler üreterek Roman vatandaşların hak temelli çalışmalara katılımlarını sağlamak ve kişilerin bağımsız olarak eğitilmesi yer almaktadır.

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır. 

Misyon

Aktif şekilde Roman gençlerinin ve çocuklarının eğitim (kişisel eğitim ve toplumsal eğitimler, akademik eğitim) , Spor( Farklı Branşlarda Başarı ve Madde Bağımlılığı ile mücadelenin yanı sıra Disiplin olgusunun oluşması) , İnsan Hakları( Temeldeki Haklar hakkında bilgilendirme ve Toplumsal Değerlere saygının öğretilmesi),konularında çalışmaktadır. Roman çocuklarının ve gençlerinin eğitim seviyelerini Roman olmayan çocuklar ile aynı seviyeye eriştirmek ile birlikte var olan ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır. Farklı alanlarda yeteneği olan gençlerin ön plana çıkarılması gençlerin akademik eğitim seviyelerinin arttırılmasını desteklemek Roman gençlerinin eğitime ve istihdama katılım oranlarının arttırılması hedeflenmektedir.

Vizyon

Gelişen ve Değişen sistemlere entegre olabilmek. Siyasi hukuki ve çevresel faktörlerin etkilemiş olan  dezavantajlı vatandaşlarımızın haklarının savunulması kısmında hak temelli politikalar ve projeler  üretmek ve  geliştirilen çalışmaların sonuca ulaşımı noktasında ara bulucu rolünü üstlenmek.

 
GençRomanlar.jpg

Bireysel olarak, biz bir damlayız. Birlikte bir okyanusuz